JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos : odgajatelja/ icu

  Na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ” Vladimir Nazor ” Daruvar sa svoje 3. sjednice od dana 27.10.2017. godine, raspisuje se:

JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos :
 • Jedan ( 1 ) odgojitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme počevši od 16.11.2017. godine.

 • Uvjeti :
  • všs, odgojitelj/ica predškolske djece , osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste.
  • uvjet iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  • položen stručni ispit

  Uz zamolbu kandidati su dužni priložiti :
 • životopis,
 • diplomu ( preslika ),
 • domovnicu ( preslika ),
 • uvjerenje da se protiv pristupnika/ice ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci ( preslika )
 • potvrdu o položenom stručnom ispitu ( preslika ).

  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
  Pisane prijave uz naznaku ” Natječaj za odgojitelja/icu ” dostavljaju se na adresu :
  Dječji vrtić ” Vladimir Nazor ” Daruvar, Josipa Jelačića 24, 43500 Daruvar .
  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
  PDF natječaja možete preuzeti ovdje.