Dogradnja

Dogradnja

19.04.2019.godine bivši i sadašnji zaposlenici vrtića pamtiti će kao velik dan iako vrtiću nije rođendan.

06.12.2010.godine izdana je lokacijska dozvola za dogradnju vrtića.Prošli smo dug i trnovit put do današnjeg velikog dana za vrtić.Jutros su potpisani ugovori između gradonačelnika ,izvođača radova i nadzornog inženjera u uredu gradonačelnika. Odmah je podnesena prijava početka građenja i odrađen je prvi sastanak u uredu ravnateljice vrtića.

Puno hvala Gradonačelniku grada Damiru Lneničeku na svemu što je do sada učinio za djecu našega grada jer zna da su djeca budućnost te čini sve da im omogući kvalitetno odrastanje.Lijepo je biti dio predškolskog odgoja i obrazovanja uz gradonačelnika koji ga cijeni.

 

Početkom tjedna izvršen je obilazak terena i odrađene su pripreme. Početak radova na samom terenu je danas 26.04.2019.godine.

 

Ravnateljica Jovita Bodulušić :“Još 1993.godine kada sam kao odgojiteljica počela raditi u vrtiću sjećam se priča o dogradnji i izreka “Kada na vrbi rodi grožđe” biti će i dogradnje.Ali ipak 2005.godine dogradio se prvi dio,polivalentna dvorana i najljepša kuhinja sa svim popratnim prostorijama te praonom i jedan ured.Tek 17.03.2008.godine (01.01.2008.godine počeo moj prvi mandat kao ravnateljice) počinjemo raditi u tom dijelu nakon prikupljenih svih dozvola,još danas se sjećam kako sam bila uporna i nisam odustajala dok nismo započeli rad u željenom dijelu vrtića.Već 01.01.2009.godine otvaramo 10 skupinu jer se te godine znatno povećao broj djece i dvoranu moramo prilagoditi za sobu dnevnog boravka.Već 2010.godine zajedno sa Dragicom Knežević s kojom sa danima usklađivala zakone arhitekture i naše potrebe za vrtić završili smo idejni projekt za dogradnju 3.jasličke i 4. vrtićke skupine.I onda sve staje…… Kažemo…. nije bilo volje pa se nije našao niti način ali moja volja uz pozitivno razmišljanje i životna želja za dogradnjom ne staje.Dok smo živjeli u nadi i čekali nismo dali naš vrtić a ta “borba” za opstanak samo nas je sve još više zbližila i sami smo si na Božičnom sajmu zaradili sredstva za 2/3 stolarije vrtića u Gajevoj i dječje sprave na našem dvorištu koje su obogatile naš vrtić.I tu dolazi do preokreta.Gradonačelnik Damir Lneniček čovjek s voljom da učini sve za djecu prvo pronalazi način i omogućava nam sredstva za obnovu parketa i kupaonica vrtića u Gajevoj a mi pronalazimo način da te iste sobe opremimo novim namještajem i igračkama.Napokon su gradonačelnik grada i ravnateljica vrtića dvije osobe s istim ciljem i voljom i bez straha od neuspjeha te kroče zajedno u istom smjeru.Drage moje umirovljenice Marija Čović,Mira Skukan i Ankica Čolak ovo je i vaša zasluga jer ste uvijek bile uz mene i niste dale da posustanem ni trena.“