Grad Daruvar ne staje s ulaganjima u najmlađe!

Grad Daruvar ne staje s ulaganjima u najmlađe!

Nakon projekta Rekonstrukcija-dogradnja dječjeg vrtića i jaslica ”Vladimir Nazor” Daruvar, čiji je glavni investitor i nositelj projekta Grad Daruvar, na red je došlo uređenje i opremanje stare zgrade vrtića, kako bi sva djeca imala jednake uvijete te sigurno i sretno djetinjstvo.  Grad Daruvar ne staje s ulaganjima u najmlađe, kako bi njima osigurali kvalitetne uvijete za odrastanje, a time i roditeljima život u našem gradu učinili ljepšim i sigurnijim.

Grad Daruvar se prijavio na Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini  s projektom „Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića“ kako bi se poboljšali uvjeti u Dječjem vrtiću ”Vladimir Nazor” Daruvar.

Središnji državni ured za demografiju i mlade 03. svibnja 2021. godine objavio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini putem koje je Gradu Daruvaru odobreno sufinanciranje za „Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića“ u iznosu od 350.401,00 kn.

Kroz projekt se ulaže u izradu fasade na zgradi Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar, uređenje okoliša i opremanje dvorane. Ulaganjem se ostvaruju bolji materijalni uvjeti koji će doprinijeti i boljem pedagoškom standardu.  Izradom fasade postići će se energetska ušteda, te će također i sama zgrada izgledati ljepše i veselije, kako doliči dječjem vrtiću. Opremanjem dvorane djeca će imati veće mogućnosti za razvoj svojih motoričkih vještina kroz razne tjelesne aktivnosti. Postaviti će se gimnastički zid koji će sadržavati zid za penjanje, ljestve za penjanje, pomičnu mrežu za penjanje itd.  Uređenjem okoliša posaditi će se razno bilje za ljepši okoliš te će se postaviti vanjska ulazna ograda te vrtna ograda za sigurniji boravak djece u dvorištu vrtića.
Slike prije radova kako slijedi.