JAVNI NATJEČAJ za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa: odgajatelja/ odgajateljicu

  Na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ” Vladimir Nazor ” Daruvar sa svoje 3. sjednice od dana 27.10.2017. godine, raspisuje se : JAVNI NATJEČAJ za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa :

 • Jednog ( 1 ) odgojitelja/icu sa početkom od dana odobrenja sufinanciranja od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 • Uvjeti :
  • všs, odgojitelj/ica predškolske djece , osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste.
  • uvjet iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Uz zamolbu kandidati su dužni priložiti :
   • životopis,
   • diplomu ( preslika ),
   • domovnicu ( preslika ),
   • uvjerenje da se protiv pristupnika/ice ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci ( preslika )
 • Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Pisane prijave uz naznaku
  “Natječaj za odgojitelja/icu “
dostavljaju se na adresu :
  Dječji vrtić ” Vladimir Nazor ” Daruvar,
  Josipa Jelačića 24,
  43500 Daruvar
.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

  Temeljem članka 26. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN broj 10/97. 107/07 i 94/13 ) ovaj javni natječaj objavljen je na oglasnoj ploči i web stranici http://www.dvvn.hr/ Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar, te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 31.10.2017. godine.

PDF natječaja možete preuzeti ovdje.