NATJEČAJ_ZA_ODGAJATELJA_052019

Na temelju odluke Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića ” Vladimir Nazor ” Daruvar  sa svoje 19. sjednice od dana 21.05.2019. godine, raspisuje se :

 

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos :

 

  • Jedan ( 1 ) odgojitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, zamjena do povratka na rad privremeno odsutnog postojećeg radnika, počevši od  12.06.2019. godine.
 •  Uvjeti :
  • odgojitelj/ica predškolske djece , osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste
  • uvjet iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  • položen stručni ispit

 Uz zamolbu kandidati su dužni priložiti :

 Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

 • Prijave s traženom dokumentacijom kandidati podnose osobno ili poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja tj.u roku od 22.05.2019.godine do 30.05.2019.godine na adresu: Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar, Josipa Jelačića 24, 43500 Daruvar ( s naznakom – prijava na natječaj ).
  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 82/08; 69/17).

 Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 Obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljeni na web  http://www.dvvn.hr/ Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar. Sukladno „ Općoj uredbi o zaštiti podataka“ navedeni podaci prikupljaju se isključivo u svrhu natječaja za posao te se u druge svrhe neće koristiti.

Temeljem članka 26. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN broj 10/97, 107/07 i 94/13 ) ovaj javni natječaj objavljen je na oglasnoj ploči i web stranici http://www.dvvn.hr/ Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar, te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 22.05.2019.godine.

Ravnateljica :

Jovita Bodulušić, bacc.paed.

PDF natječaja možete preuzeti ovdje , a Word dokument  ovdje .