O nama

O nama

02.06. davne 1952. godine počinje s radom „zabavište“, otvoreno na inicijativu Gradskog narodnog odbora. Upisano je 34 djece. Ubrzo broj djece raste i radi se u 4 odgojne skupine. Kako su se u društvu događale izuzetno velike promjene, tehnička revolucija mijenja i obitelj u kojoj se uz zaposlenog oca, zapošljava i majka, a time i potreba za društvenim zbrinjavanjem djece postaje sve veća. Istovremeno vrtić postaje ustanova u kojoj se uči, radi i stječu elementarna znanja i iskustva o životu i radu.

Društveno upravljanje ustanovom započelo je 14.1.1957. osnivanjem odbora vrtića, čija je zadaća bila briga za nabavku didaktičkog materijala neophodnog za kvalitetan rad. Taj se materijal nabavljao u Zagrebu gdje je osnovan „Servis“ koji je osiguravao didaktičke igračke za različite uzraste.

1960. godine u adaptiranom podrumskom prostoru otvoreno je kazalište lutaka, na veselje djece i roditelja koji se pozivaju da prisustvuju istima i upoznaju rad u vrtiću. Redovito se održavaju priredbe i izložbe dječjih radova što je kod građana potaknulo pozitivno razmišljanje i potrebu za smještajem sve većeg broja djece u vrtić.To ponovno traži novi prostor pa se 1972. godine dograđuju dvije sobe dnevnog boravka uz stari objekt. Dograđuje se kuhinja i ostava, a te se godine uvodi i centralno grijanje.Sve su to bila kratkotrajna rješenja. 1975. godine ponovno je prisutna prekapacitiranost. U tadašnjem SIZ – u odgoja i obrazovanja i društvene brige o djeci predškolskog uzrasta postojalo je veliko razumijevanje za nastale probleme i pristupilo se izradi dokumentacije i osiguravanju financijskih sredstava za izgradnju nove zgrade sa 4 boravka i priručnom kuhinjom.

Bio je to prvi prostor koji je u potpunosti izgrađen po tadašnjim pedagoškim standardima. Svaki boravak je dobio svoj sanitarni čvor, garderobu i terasu. Sve sobe opremljene su potrebnom didaktikom. Novi vrtić počinje sa radom 16.9.1978. godine sa 4 starije skupine. Ustanova tada radi sa 10 skupina – 9 u Daruvaru i JEDNA u Batinjanima . Mala škola provodi se u Bastajima i Đulovcu, a djeca iz današnje dežanovačke općine dovoze se u istu u Daruvar.Početkom 1980. godine ponovno nedostaje prostora pa grad ustupa prostor bivšeg doma zdravlja čija je adaptacija završena u rujnu 1984. godine

U tom periodu postajemo vodeća predškolska ustanova u državi. Vrtić u redovnom programu obuhvaća 38% djece a u regiji Bjelovar istovremeno 12%. Zastupljenost djece u godini prije polaska u osnovnu školu sa minimalnim programom predškole u Daruvaru iznosi 98%. Tada je već i obuhvat djece jasličkog uzrasta kod nas bio 5%, a u regiji 3%. Istovremeno nisu zanemareni ni drugi oblici rada s djecom, a to su izleti i ljetovanja. Na ljetovanje u Mali Lošinj svake godine odlazi od 60 – 70 djece, a jedne je godine organizirano i zimovanje u Kranjskoj gori. Bile su to zlatne godine za našu ustanovu.

Odgajatelji organiziraju „skupinu za vedre događaje“ koja priprema izvanredne predstave, kostimirane, scenski izuzetno uređene, koje se mogu mjeriti sa vrhunskim predstavama za djecu. Za novu godinu iste predstave daju za djecu grada uz prigodnu podjelu darova djeda Mraza. Sve je to stalo kada je počeo rat.U tim najtežim uvjetima u povijesti naše ustanove dio djece odlazi na otok Hvar, dio u organizaciji češke škole u Čehoslovačku, a sa djecom koja su ostala u gradu zajedno sa kolegicama iz vrtića F. Mravenca , radimo u skloništu robne kuće. Taj rad organizirao je naš sindikat radnika predškolskog odgoja i obrazovanja RH. U skloništu radimo do ožujka 1992. godine, kada se vraćamo u naš prostor.Postepeno se broj djece povećava i uskoro radimo u 9 skupina. Istovremeno besplatno primamo djecu ratnih stradalnika i izbjeglica i tako radimo oko 6 godina za 30-ak djece. U međuvremenu zbog povećanog broja djece jednu radnu godinu 1997. – 1998. radimo ponovno u zgradi jaslica S1-S7.

Novo stoljeće, napredak tehnologije, otvorenost društva prema novim trendovima i sukladno najvišim svjetskim i europskim standardima uređenoj državi zahtjeva aktivnu participaciju i odgovornost svih institucija društva i države. -Sve to je konačno dovelo do toga da je 16.05.2008. godine Hrvatski sabor donio Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe. Tim se standardom uz ostalo određuju i adekvatni prostori, kako za smještaj djece, tako i za pripremu hrane. S tim velikim događajem za našu djelatnost poklapa se i dovršenje i otvaranje dvorane i kuhinje koja zadovoljava svim propisanim uvjetima vezanim uz zbrinjavanje i pripremu hrane.2010. godine dvorana dobiva prenamjenu. U njoj zbog povećanog broja djece, a po odluci gradskog vijeća otvaramo 10 skupinu.

Novi standardi propisuju kako broj djece u skupini tako i prostor za boravak djece i obvezujući su rokovima koje ćemo po zakonu morati poštivati. Kako je stara zgrada zaštićeni spomenik kulture, preinake nisu moguće i financijski su neisplative, pokrenuli smo aktivnosti vezane uz dogradnju još 4 boravka sa pratećim prostorom po projektu iz 1977. godine, a izrađena je i projektna dokumentacija za dogradnju 3 dnevna boravka za jasličke skupine. Dogradnjom 7 boravaka uz 4postojeća zadovoljili bi sadašnje potrebe, a stara zgrada se više ne bi koristila za rad vrtića već bi se dala gradu na raspolaganje. Po sadašnjim željama i nas i grada za rad Obiteljskog centra. Time bi se ne samo zadovoljili uvjeti, već bi rad ljudi učinili lakšim, a boravak djece ugodnijim. Povodom ovog našeg jubileja veoma smo zahvalni svoj djeci koja su kroz ove duge godine prošla kroz naš vrtić i vraćala se kao roditelji, a danas kao bake i djedovi. Hvala im za sva lijepa sjećanja na njihov boravak kod nas ,što nam pokazuju mnoge fotografije ,video zapisi kao i medalje i pehari koji krase vitrine u našem vrtiću, a dobili su ih naši spretni sportaši na dječjim olimpijadama.

Uz redovan rad sa djecom u vrtiću ,odgajatelji organiziraju posjete ,izlete ,(Petrov vrh,Ribnjaci Končanica ,mlin izletište Otrovanec ,zoo u našičkim Markovcima,vrtići u bližem okruženju… povodom dječjeg tjedna), organiziramo likovnu koloniju ,vodimo radionice za djecu i roditelje,priredbe povodom blagdana i svečanosti,učestvujemo u gradskim maškarama,cvjetnom korzu ,dječjoj olimpijadi . U sklopu događanja u gradu aktivno se uključujemo u obilježavanje Dana kruha ,Dana Europe, Vinodara , priredbama povodom dana međugeneracijske solidarnosti i drugo. Svega toga ne bi bilo bez vrijednih zaposlenika . U ovih 60 godina u ustanovi je radilo 67 odgajatelja od toga njih 6 kao ravnateljice, jedan pedagoški voditelj, 2 pedagoga, 9 medicinskih sestara,2 tajnika, 6 računovođa, 4 ekonoma, 5 domara, 13 kuharica, 5 pralja, 27 spremačica.Danas u 10 skupina radi 19 odgajateljica ,medicinska sestra, ravnateljica, pedagoginja, voditeljica računovodstva, tajnica, 3 kuharice, pralja i 2(dvije) spremačice.

Svima njima zahvaljujemo kao bliskim osobama koje su vrtić uvijek doživljavale kao svoj drugi dom. Hvala im na ljubavi koja nas je uvijek poticala i branila. Naš rad i naš napredak ovisi o vremenu i okolnostima u kojima živimo, ali je naš grad uvijek do sada pronašao mogućnost da zadovolji potrebe roditelja i djece kao najvećeg blaga i zaloga za sretniju i bogatiju budućnost. Ovo naše sjećanje posvećeno je svima njima, kao i svim našim zaposlenicima koji su svoj rad i trud utkali u temelje ove naše ustanove.