Dokumenti

Dokumenti

Dopuna statuta 2015.

Katalog informacija

Pristup informacijama

Statut

Pravilnik o radu

Izmjena pravilnika o radu

Odluka o izmjena pravilnika o radu

Izmjena pravilnika o radu 2013. godine

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Daruvar za 2016.-2017.

Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Daruvar za 2017.-2018.

Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Daruvar za 2017.-2018.

Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Daruvar za 2018.-2019.

Bilješke uz druge izmjene

Bilješke uz financijsko izvješće 2017. godine

Bilješke uz obveze 2017. godine

Plan javne nabave za 2018. godinu

Financijski plan za 2018. godinu

Izmjene i dopune financijskog plana

Obrazloženje financijskog plana 2018. godine

Financijski izvještaj za 2017. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje : 1.siječanj 2017-31.prosinac 2017.

Cjenik

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Zahtjev za pristup informacijama

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Odluka o javnoj nabavi za 2019. godinu

Financijski plan Dječjeg vrtića “Vladimir Nazor” Daruvar za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Godisnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2018. godinu

Bilješke uz obveze za 2018. godinu

1.IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA VLADIMIR NAZOR DARUVAR ZA 2019.GODINU

PRAVILNIK O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA U DJEČJEM VRTIĆU VLADIMIR NAZOR DARUVAR