Pravilnici, Odluke i Strateški dokumenti

Pravilnici

2024.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU S PRILOŽENOM SISTEMATIZACIJOM RADNIH MJESTA 06_24
PRAVILNIK O PLAĆAMA 2024

2023.

Pravilnik o radu

Pravilnik o plaćama, naknadama plaće i drugim materijalnim pravima radnika zaposlenih u Dječjem vrtiću “Vladimir Nazor” Daruvar

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Pravilnik o korištenju službenih mobilnih tel. u DVVN.docx –

2022.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada s priloženom sistematizacijom radnih mjesta DVVN

2020.

Pravilnik o radu

2019.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada s priloženom sistematizacijom radnih mjesta Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Daruvar

Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom s priloženim popisom gradiva s rokovima čuvanja Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Daruvar

 

Odluke

2020.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

2017.

Odluka o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika vrtića u cijeni programa dječjih vrtića Grada Daruvara

Strateški dokumenti

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (“Narodne novine” broj 5/15)

 

Skip to content