Statut i Pravilnik o radu

Statut

Statutom se uređuju statusna obilježja, odnosi osnivača i Vrtića, djelatnost, programi i pružanje usluga, ustrojstvo, položaj i ovlasti Upravnog i Odgojiteljskog vijeća, status roditelja, status radnika te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Dječjeg vrtića.

statut DVVN 2022.

Izmjene i dopune Statuta od 15.10.2020.

Dopune Statuta 2015

 

 

Pravilnik o radu

Pravilnikom o radu Dječji vrtić “Vladimir Nazor” Daruvar kao poslodavac uređuje izbor radnika i zapošljavanje, organizaciju i uvjete rada, prava i obveze Vrtića i radnika, plaće i novčane naknade radnika, prestanak radnog odnosa, zaštitu dostojanstva radnika, zabranu diskriminacije te druga pitanja u svezi s radnim odnosima u Vrtiću.

 

2013.

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu

Skip to content