Javna nabava

2024. godina

PLAN NABAVE 2024 IZMJENE I DOPUNE 3 VERZIJA

PLAN NABAVE 2024.

2023. godina

2023. Registar ugovora i okvirnih sporazuma

Plan javne nabave za 2023. DOPUNA

Plan javne nabave za 2023. g.

2022. godina

Plan nabave za 2022. g.

2021. godina

Plan nabave za 2021. g.

2020. godina

I.-izmjene-i-dopune-Plana-nabave

Plan-nabave-za-2020.

Obavijest o nadmetanju

2019. godina

Plan nabave za 2019.

2018. godina

Plan javne nabave za 2018.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Skip to content