Kućni red

Ovim kućnim redom određuju se i usklađuju obveze i prava korisnika usluga (djece i roditelja) i djelatnika Dječjeg vrtića “Vladimir Nazor” Daruvar te drugih posjetitelja Vrtića 

 1. Roditelj je dužan pridržavati se radnog vremena Ustanove te dijete dovoditi u skladu s programom koji su izabrali.
 2. Odgojitelj je dužan dijete primiti pri dolasku te ga ispratiti po odlasku.
 3. Zabranjeno je dovođenje i odvođenje djeteta od strane osobe pod utjecajem alkohola i drugih sredstava ovisnosti.
 4. Roditelj treba osigurati djetetu rezervnu odjeću u vrtiću.
 5. Dijete treba u Vrtić dolaziti čisto, počešljano, bez vanjskih parazita i kožnih oboljenja.
 6. U slučaju bolesti djeteta, roditelj treba bez odgađanja obavijestiti vrtić o simptomima i vrsti bolesti.
 7. Ukoliko odgojitelj primijeti da dijete ima povišenu temperaturu, proljev ili povraća odmah će obavijestiti roditelja koji će doći u najkraćem mogućem roku po dijete.
 8. Odgojitelji nemaju pravo davati djeci ikakve lijekove.
 9. Nakon preboljene bolesti roditelj obavezno treba donijeti liječničku potvrdu da je dijete zdravo i da može pohađati vrtić.
 10. Odgojitelj i Ustanova nisu odgovorni za oštećenje ili nestanak igračke koju je dijete donijelo od kuće.
 11. Odgojitelj će bez odgađanja obavijestiti roditelja o eventualnim promjenama u ponašanju djeteta.
 12. Kuhinja radi prema jelovniku usklađenom sa standardima za planiranje prehrane u dječjem vrtiću vodeći se principima zdrave prehrane djece, koji se stavlja na uvid roditeljima preko oglasne ploče.
 13. Zabranjeno je donositi torte i kolače kućne radinosti, dozvoljena je pakirana hrana sa odgovarajućom deklaracijom.
 14. Odgojitelji su dužni brinuti se o sigurnosti djece, te svakodnevno provoditi aktivnosti predviđene Planom i programom odgojno-obrazovnog rada.
 15. Na zahtjev roditelja odgojitelj je dužan održati informativni individualni razgovor u vrijeme koje će zajedno dogovoriti.
 16. Roditelji su obavezni informirati se o razvoju i ponašanju svog djeteta te se odazivati na pozive stručnih djelatnika Vrtića (odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja).
 17. Roditelj ima pravo tražiti i dobiti informacije o pitanjima od važnosti za rad i funkcioniranje Vrtića posredstvom predstavnika roditelja u Upravnom vijeću.
 18. Roditelj u svakom trenutku mora biti dostupan odgojitelju i Vrtiću, stoga je potrebno obavijestiti odgojitelja o eventualnim promjenama telefonskih brojeva.
 19. Roditelj se treba pridržavati datuma plaćanja usluge navedenog u Ugovoru.
 20. Zabranjeno je psovanje, vikanje, svađanje i drugi oblici neprimjerene i/ili nepristojne komunikacije; od roditelja i ostalih osoba u Vrtiću očekuje se uljudno ophođenje, kulturno i pristojno, s uvažavanjem i poštovanjem.
 21. Mobilni uređaji za vrijeme neposrednog rada mogu se koristiti isključivo u slučaju velike hitnosti te moraju biti sklonjeni na djeci nedostupno mjesto i utišani kako ne bi ometali provođenje dnevnog plana rada. Mobiteli se ne koriste u privatne svrhe za vrijeme trajanja neposrednog rada.
 22. Odgojitelj u svakom trenutku boravi u prostoru gdje su djeca, uz iznimku kada provodi higijenu djece u sanitarnom čvoru. U drugim situacijama, čak i dok je u tijeku poslijepodnevni odmor djece, odgojitelj ne smije napustiti skupinu bez da osigura osobu koja će imati stalni nadzor nad djecom.

Kućni red nalazi se na oglasnim pločama Vrtića. Poštivanje kućnih pravila potrebno je zbog dobrobiti sve djece upisane u vrtić te u cilju kvalitetnije i bolje organizacije rada svih sudionika u procesu odgoja i obrazovanja u Ustanovi.

ZAHVALJUJEMO NA POŠTIVANJU KUĆNOG REDA!

Skip to content