Pravo na pristup informacijama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/2013; 85/2015) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Zakon o pravu na pristup informacijama svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima omogućuje pravo na pristup informacijama. Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva. Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

 

 

Službenik za informiranje

__________, odgojitelj
tel: 
email: 

Dječji vrtić Vladimir Nazor Daruvar
Lj. Gaja 46/1
43500 Daruvar

 

Obrasci za predaju zahtjeva za pristup informacijama

Potrebne obrasce možete preuzeti ovdje:

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Sve ostale informacije možete pogledati na internet stranici povjerenika za informiranje Republike Hrvatske http://www.pristupinfo.hr/

 

Naknada za pristup informacijama

Pristup informacijama te ponovna uporaba informacija se ostvaruju bez naknade.

 

 

Godišnja izvješća o provedbi ZPPI

Godisnje_izvjesce 2023 DVVN Daruvar

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. g.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. g.

Godišnje izvješće 2 o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.g.

 

Skip to content