Vrtić koji gradi budućnost djece

Završetak Projekta “Vrtić koji gradi budućnost djece” u Dječjem vrtiću “Vladimir Nazor” Daruvar 

U Dječjem vrtiću „Vladimir Nazor“ Daruvar danas je održana završna konferencija projekta „Vrtić koji gradi budućnost djece“, koji je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020, kroz poziv Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Osigurano je bespovratnih 200.580,92 EUR i uveden niz dodatnih, besplatnih sadržaja za malene Daruvarčane, kroz produljeni rad vrtića. Nositelj projekta je Grad Daruvar, dok je Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar partner na projektu. Potpis ugovora i početak provedbe je bio 23.12.2021. godine, a trajanje projekta 20 mjeseci zaključno sa 23.08.2023. godine.

Konferencija je započela u 10:00 sati i predstavljala je ključni događaj koji označava završetak ovog uspješnog projekta.

Projektom su unaprijeđene usluge Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar kroz produljenje radnog vremena Vrtića s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Uvođenjem novih besplatnih programa sustav postaje priuštiv i socioekonomski nediskriminirajući za svako dijete.

Kroz projekt je uspostavljeno produljeno radno vrijeme Vrtića za dvije nove odgojne skupine, zaposleni su odgajatelji i spremačice, pedagog, logoped, kuharica, medicinski voditelj, uveden kraći program ranog učenja engleskog jezika, kraći program kinezioloških aktivnosti te zaposlenici dodatno educirani.

U sklopu konferencije, sudionici su imali priliku saznati više o postignutim rezultatima projekta, kao i o planovima za budućnost. Projekt je ostvario samo pozitivne reakcije te se svi nadaju ponovnom pozivu te nastavku projekta.

 

 

Naziv projekta: „Vrtić koji gradi budućnost djece“

Kodni broj: UP.02.2.2.16.0158

Korisnik projekta: Grad Daruvar

Partneri: Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Fond: Europski socijalni fond

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

 

Nadležna tijela: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (Upravljačko tijelo), Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije (Posredničko tijelo razine 2)
Ukupna vrijednost projekta: 1.511.276,93 kuna
Sufinancirani iznos: 1.511.276,93 kuna (100%)

Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%)
Trajanje projekta: 20 mjeseci (23.12.2021 – 23.08.2023.)

 

SAŽETAK

Projektom se unaprjeđuju usluge Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar kroz produljenje radnog vremena Vrtića s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Uvođenjem novih besplatnih programa sustav postaje priuštiv i socioekonomski nediskriminirajući za svako dijete.

Kako bi se zadovoljili specifični interesi i potrebe djece i roditelja te obogatio program rada Vrtića u produljenom radnom vremenu, uveli su se novi dodatni programi i sadržaji (kraći program ranog učenja engleskog jezika, kraći program kinezioloških aktivnosti, STEM u vrtiću – program robotike i programiranja te znanstvenih radionica), osigurale su se jednake mogućnosti za svu djecu, neovisno o socioekonomskom statusu.

Novozaposleni stručnjaci i odgojitelji prošli su dodatnu edukaciju i usavršavanje (kraći program ranog učenja engleskog jezika, kraći program kinezioloških aktivnosti, Korak po korak, Reynell-ndrls te edukaciju za pripremu zdrave hrane) što je uvelike pomoglo u provođenju programa i poboljšanju kvalitete istog. Vrtić kroz ovaj projekt, u suradnji s uključenim, roditeljima/skrbnicima i članovima zajednice koji dijele viziju o odgoju cjelovitog djeteta, pruža kreativne, izazovne, na dijete usmjerene programe i sadržaje, na osnovu kojih djeca razvijaju svoje potencijale, šire horizonte, opažanja, slobodu mašte, izražavanja i doživljavanja života, obitelji, društva i svijeta uopće.

 

Cilj projekta:

Unaprjeđenje usluga kroz produljenje radnog vremena Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

Elementi projekta:

Element 1: Osiguranje usluga koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Element 2: Promidžba i vidljivost

Element 3: Upravljanje projektom i administracija

 

Ciljane skupine:

  • Roditelji koji imaju potrebu ostaviti svoje dijete u produženom radu u novom radnom vremenu Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar.
  • Djeca koja su upisana u redovni program, a koja su prema potrebama roditelja ostavljena na čuvanje u produženom radu maksimalno 10 sati prema Državnom pedagoškom standardu.
  • Nezaposlene osobe koje su svoj posao uspjele pronaći kroz prijavu na natječaje za provedbu projekta „Vrtić koji gradi budućnost djece“.

 

Kroz projekt za upravljanje projektom sufinancirane su 2 plaće djelatnica Vrtića te 1 plaća djelatnika Grada, sufinancirano je 15 plaća odgojitelja, stručnih suradnika i pomoćnog osoblja Vrtića.

 

Kontakt osoba: Ivana Marinić, mob: 095 549 2647, e-mail: razvojna.ivana@daruvar.hr

 

Skip to content