OBAVIJEST o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku 2023./2024. godinu u Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar

Dječji vrtić ”Vladimir Nazor” Daruvar zaprimat će prijave za upis djece koja do 31. kolovoza tekuće godine napune godinu dana, u sljedeće programe:

  1. Redoviti cjelodnevni 10-satni program predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi u petodnevnom radnom tjednu (ponedjeljak – petak),
  2. Program predškole u trajanju od 250 sati – obavezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom. Obveznici predškole su djeca rođena od 1.4.2017. do 31.3.2018. godine, a koja do sada nisu bila obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja. Početak programa predškole je u listopadu 2023. godine.

 

Prijave za upis podnose se od 02. svibnja do 12. svibnja 2023. godine

 

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja u Dječji vrtić ”Vladimir Nazor” Daruvar sljedeću dokumentaciju:

  1. Popunjeni i potpisani zahtjev za upis,
  2. Rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave)

 

Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece s prebivalištem na području Grada Daruvara za upis djece u redoviti program, prednost će imati djeca sukladno čl. 9. Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Daruvara.

Obrazac Zahtjeva za upis možete preuzeti/zatražiti putem maila racunovodstvo.dvvn@daruvar.hr, ili možete osobno doći u tajništvo vrtića Ljudevita Gaja 46/1 (na katu), Daruvar, popunjen i potpisan Zahtjev za upis također možete dostavite elektroničkim putem na službenu mail adresu Vrtića: racunovodstvo.dvvn@daruvar.hr. Podizanje Zahtjeva za upis i predaju ispunjenog Zahtjeva možete podnijeti osobno u Vrtiću svaki radni dan od 7.30 do 10.00 i od 11.00 do 15.00 sati.

Svi roditelji koji su podnijeli zahtjev za upis djeteta u vrtić bit će obaviješteni o rezultatima upisa.

Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem ugovora koji roditelj sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana donošenja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna tekuće godine. Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 1. rujna tekuće godine, odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.

 

Prilikom polaska u vrtić, roditelj je obavezan dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta te da je redovito cijepljeno, temeljem Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (Narodne novine 114/02)

 

KLASA: 601-07/23-01/01
URBROJ: 2111-32-01-23-01
U Daruvaru, 25. travnja 2023. godine

Zamjenica ravnateljice
Brana Šeba

PRILOZI

OBAVIJEST ZA UPIS na ploči

Skip to content