Natječaj za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj/ica

Temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 910-01/21-06/105, URBROJ: 524-07-02-01-02/3-21-25 od 02. studenoga 2021. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., UP.02.2.2.16.0158, projekt „Vrtić koji gradi budućnost djece“, članka 26. Zakona o  predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar, broj: 70-10-6-2022, od 13. siječnja 2022. godine, Dječji vrtić „Vladimir Nazor“
Daruvar raspisuje se dana 13.01.2023.godine, NATJEČAJ za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj/ica, 2 izvršitelj/ice odgojitelj/ica M/Ž – na određeno nepuno radno vrijeme

 

PRILOZI

NATECAJ-ZA-ODGOJITELJE-PROJEKT

Skip to content