Natječaj za upis djece rane i predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2024./2025. u Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar

NATJEČAJ

za upis djece rane i predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja

za pedagošku godinu 2024./2025. u Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar

 

Dječji vrtić ”Vladimir Nazor” Daruvar zaprimati će prijave za upis djece koja do 31. kolovoza tekuće godine navrše godinu života, u slijedeće programe:

  1. Redoviti cjelodnevni 10-satni program predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi u petodnevnom radnom tjednu (ponedjeljak – petak),
  2. Program predškole u trajanju od 250 sati – obavezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom. Obveznici predškole su djeca rođena od 01.04.2018. do 31.03.2019. godine, a koja do sada nisu bila obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja. Početak programa predškole je u listopadu 2024. godine.

Prijave za upis podnose se od 20. svibnja 2024. do 31. svibnja 2024. godine

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja u Dječji vrtić ”Vladimir Nazor” Daruvar sljedeću dokumentaciju:

  1. Popunjeni i potpisani od strane oba roditelja/skrbnika zahtjev za upis,
  2. Preslika rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave)
  3. Za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe – relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta.

Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Daruvara za upis djece u redoviti program prednost će imati djeca sukladno čl. 9. odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Daruvara.

Obrazac Zahtjeva za upis možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar https://www.dvvn.hr/upisi/ ili zatražiti putem e-maila tajnistvo.dvvn@daruvar.hr, ili možete osobno doći u tajništvo/računovodstvo vrtića na adresu Ljudevita Gaja 46/1, Daruvar. Popunjen i potpisan od strane oba roditelja/skrbnika Zahtjev za upis i odgovarajuće priloge također možete dostaviti elektroničkim putem na službenu e-mail adresu Vrtića: tajnistvo.dvvn@daruvar.hr   ili donijeti osobno u Vrtić (tajništvo) svakim radnim danom od 7.30 do 12.00 i od 13.00 do 15.30 sati.

Svi roditelji/skrbnici koji su podnijeli zahtjev za upis djeteta u vrtić bit će obaviješteni o rezultatima upisa. Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od donošenja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 31. kolovoza tekuće godine. Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 1. rujna tekuće godine, odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.

Prilikom polaska u vrtić roditelj je obavezan dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta te da je redovito cijepljeno, temeljem Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (Narodne novine 114/02, 63/19).

 

                                                      Ravnateljica Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar

                                                                                                                                                                                                                                                          Irena Šulentić, prof.ped.

NATJEČAJ ZA UPIS 2024_25

Skip to content